Velkommen til
Vabø Publishing

Forlaget tilstræber at formidle ny viden og forskningsresultater, hvorfor magasinernes skribenter primært er fagpersoner, der med fagspecifik tilgang og ekspertise, belyser aktuelle og relevante emner. Herudover gør vi brug af freelance journalister med specifikke faglige kompetencer.

Nedenfor finder du de seneste udgivelser af vores fagmagasiner. Klik på det ønskede magasin for at komme direkte til magasinets egen side, hvor du kan læse den aktuelle og tidligere udgivelser via ønsket digital platform, samt finde medieinformationer og andre praktiske oplysninger.

LM logo e1618574214797

Lægemagasinets skribenter, som primært findes blandt landets førende forskere og speciallæger, tilstræber at beskrive sidste nye viden og forskning inden for diagnostik, behandling og håndtering af patienter i almen praksis, samt offentliggørelse af forskningsresultater, guidelines og faglige nyheder af relevans for den praktiserende læge.

HDA logo e1618574306678

Hospital Drift & Arkitektur er officielt organ for Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur (FSTA), se www.fsta.dk

Hospital Drift & Arkitektur har som redaktionel målsætning at bidrage med aktuel og nyhedsdækkende journalistik, der tager udgangspunkt i sygehusets tekniske, arkitektoniske og driftsmæssige funktioner.